ต้นกำเนิดข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิ คือข้าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทย ด้วยความเหนียวนุ่มและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทย ปลูกแพร่หลายในภาคตะวันออก ค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาทางภาครัฐได้นำตัวอย่างข้าวหอมมะลิไปคัดเลือกสายพันธุ์ และพัฒนาคุณภาพที่สถานีทดลองพันธุ์ข้าวโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จนได้ข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ดีที่สุด คือ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ต่อมาได้รับความนิยม และถูกนำไปปลูกที่ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย

วิธีเลือกข้าวหอมมะลิคุณภาพ

ลักษณะข้าวหอมมะลิที่ดี ต้องมีเมล็ดเรียวยาวไม่ต่ำกว่า 7 มม. ไม่แตกหัก เมล็ดขาวใสราวกลีบมะลิ ไม่มีจุดขุ่นขาวตรงกลางเมล็ด สะอาด ไม่มีแมลงหรือวัตถุอื่นเจือปน เมื่อหุงสุกมีกลิ่นหอมดั่งใบเตย นุ่มเหนียวละมุนลิ้น