เพราะการเลือกข้าวที่นำไปใช้ในธุรกิจอาหารเป็นสิ่งสำคัญและละเอียดอ่อน การจะเลือกข้าว ชนิดใดไปปรุงอาหารให้เหมาะสมในแต่ละเมนูจึงไม่ใช่แค่การมีความรู้เรื่องข้าวเท่านั้น แต่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะรวมข้าวแต่ละตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดเป็นข้าวที่ได้คุณสมบัติ ตามต้องการ

        ข้าวมหานครในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว พัฒนาและสร้างสรรค์ข้าว เพื่อรองรับกับความต้องการข้าวของผู้ประกอบ การร้านอาหารในหลายรูปแบบ และสามารถนำไปประกอบอาหาร ได้หลากหลายประเภทด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

ข้าวอีซี่คุ๊ก : ข้าวหอมเก่า หุงง่าย เมล็ดสวยขึ้นหมอ

จากส่วนผสมของข้าวหอมมะลิแท้ และข้าวขาวในอัตราส่วน 80:20 ทำให้ได้ข้าวที่ง่ายต่อการ หุงเป็นข้าวแสนอร่อย หุงขึ้นหม้อ เมล็ดสวย กลิ่นหอมนุ่ม น่ารับประทาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้อง การข้าวที่มีความนุ่ม และหุงขึ้นหมอ