95/5 หมู่ที่ 9 แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทร. 0-2186-0178
แฟกซ์. 0-2186-0179
อีเมล์ sales@thairice.co.th

คุณเป็นลูกค้ากลุ่มใด?
บุคคลทั่วไป บริษัท ร้านค้า
ร้านอาหาร โรงแรม ตัวแทนจำหน่าย
กรุณกรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบทุกช่อง