บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากว่าครึ่งศตวรรษ โดยเริ่มต้นทำธุรกิจค้าข้าว ในปีพ.ศ. 2494 ด้วยการรับซื้อข้าวจากชาวนา โดยตรงและขายให้กับโรงสี จากนั้นได้ขยายกิจการโดยเปิดโรงสีข้าว บริษัท มหานครธัญกิจ จำกัด จนกระทั่งดำเนินธุรกิจค้าข้าวในประเทศ (หยง) และได้เปิด บริษัท นครธนไรซ์ จำกัด เพื่อทำการส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ จากการสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจข้าวนี้ ในปี พ.ศ. 2553 จึงได้ก่อตั้งธุรกิจข้าวบรรจุถุงภายใต้แบรนด์
"ข้าวมหานคร"


ด้วยความชำนาญในอุตสาหกรรมข้าวทำให้ผู้บริโภค มั่นใจได้ว่า ข้าวมหานครทุกถุง เป็นข้าวคุณภาพ ดีเยี่ยม ที่มีการ คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ต้นทาง กระบวนการสีข้าวที่ได้มาตรฐาน การบรรจุที่สะอาด ด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพทุก กระบวนการ พร้อมให้ทุกท่านได้รับประทานข้าวไทย คุณภาพเยี่ยม
ข้าวมหานคร ได้ออกแบบสัญลักษณ์ ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อข้าว ให้เหมาะสมกับเมนูที่ต้องการรับประทานได้ เพื่อสร้างความสุขในการรับประทานข้าวให้กับทุกมื้อของคุณ