17-05-2013 มหานครไรซ์ ผู้ผลิตและส่งออกข้าวไทย ข้าวญี่ปุ่น ฉลองความสำเร็จด้วยยอดขายที่เติบโตกว่า 600%

มหานครไรซ์ ผู้ผลิตและส่งออกข้าวไทย ข้าวญี่ปุ่น ฉลองความสำเร็จด้วยยอดขายที่เติบโตมากกว่า 600% รับข้าวมหานคร 5 กิโลกรัมฟรี