30-05-2013 มหานครไรซ์ ผู้ผลิตและส่งออกข้าวไทย ข้าวญี่ปุ่น ในงาน THAIFEX – World of Food ASIA 2013