ข้าวมหานครไม่เพียงจัดส่งสินค้าคุณภาพดีเยี่ยม ในราคาที่ท่านสามารถได้รับผลประโยชน์สูงสุด แต่เรายังมีหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่ทันสมัย เราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาและพันธมิตรทางการค้ากับทุกท่านได้ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ข้าวมหานครส่งเสริมการทำธุรกิจกับร้านค้าปลีกด้วยสินค้าคุณภาพเยี่ยม และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พร้อมทั้งการช่วยเหลือในการพัฒนา
หน้าร้าน ให้สวยงามและเป็นที่ดึงดูด เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจร่วมกัน

โทร. 02-186-0178 แฟกซ์ 02-186-0179 อีเมล์ sales@thairice.co.th