18-07-2013 มหานครไรซ์ ผู้ผลิตและส่งออกข้าวไทย ข้าวญี่ปุ่น ประกาศ!!! ผลตรวจจากเมทิลโบรไมด์รับประกัน “ข้าวมหานคร” ไร้สารตกค้าง

มหานครไรซ์ ผู้ผลิตและส่งออกข้าวไทย ข้าวญี่ปุ่น ประกาศ!!! ผลตรวจจากเมทิลโบรไมด์รับประกัน “ข้าวมหานคร”...

When the two experts meet.. The rice becomes more tasty!

There are many different types of rice and customers have different preferences. As a result, the company, with over 50 years of experience, has joined force with Chef McDang, Thailand's no. 1 food experts, to produce...