10-08-2011 หนังสือแจ้ง ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางกายภาพและเคมี ตามประกาศกรมการค้าภายใน ของข้าวมหานคร

ผลการตรวจดังภาพ หรือ คลิกที่นี่